Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29911-297".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-11-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanpak ondermijnende criminaliteit; wettelijke regeling procedure non conviction based confiscation
Dossiernummer 29911
Dossiertitel Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Identifier kst-29911-297
Indiener F.B.J. Grapperhaus
Ondernummer 297
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-11-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Brief regering; Aanpak ondermijnende criminaliteit; wettelijke regeling procedure non conviction based confiscation
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021