Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929911 nr. 223

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 223 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2019

Zoals ik u heb gemeld in mijn brief van 16 november 2018 (Kamerstuk 29 911, nr. 212) heb ik op 23 augustus 2018 de Raad van State voorlichting gevraagd als bedoeld in artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, over de rol van gemeenten in de aanpak van ondermijning.

Op 20 maart 2019 heeft de Afdeling Advisering van de Raad van State de gevraagde voorlichting uitgebracht.

Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bied ik hiervan een afschrift aan1, en zeg ik toe binnen vier weken mede namens de collega een nadere reactie te zullen geven.

Dit biedt gelegenheid om de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State grondig te bestuderen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.