Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29893-175".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-408122
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) “Ontsporing goederentrein bij Borne”
Dossiernummer 29893
Dossiertitel Veiligheid van het railvervoer
Identifier kst-29893-175
Indiener W.J. Mansveld
Ondernummer 175
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Veiligheid van het railvervoer; Brief regering; Aanbieding van het onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) “Ontsporing goederentrein bij Borne”
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015