Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129893 nr. 123

29 893 Veiligheid van het railvervoer

Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

In januari van dit jaar hebben het lid Recourt (PVDA) en de leden Çörüz (CDA), Van der Steur (VVD) en Helder (PVV) Kamervragen gesteld over koperdiefstal. In antwoord hierop heb ik aangegeven de Tweede Kamer in de zomer van 2011 te informeren over maatregelen die ik zal treffen tegen koperdiefstal (Kamerstukken II, 2010/2011, Aanhangselnummer 1620 en 1622). Inmiddels is een convenant opgesteld met tien actiepunten, dat u bijgaand ontvangt.1 Het convenant zal in samenwerking met ProRail, de Metaal Recycling Federatie, politie en Openbaar Ministerie uitgewerkt worden. Over de uitvoering van de actiepunten wordt u in het vierde kwartaal van dit jaar geïnformeerd.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.