Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729861 nr. 46

29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2017

Op dinsdag 7 maart 2017 heb ik het rapport «People to jobs, jobs to people» van het Institut Zukunft der Arbeit (IZA), uitgevoerd in opdracht van Randstad, in ontvangst mogen nemen van de CEO van Randstad Jacques van den Broek.

De aanleiding voor Randstad om het rapport te laten maken is dat gekwalificeerde mensen internationaal vaak niet kunnen bewegen naar de juiste baan. De hoofdconclusie van het rapport is dat arbeidsmigratie belangrijk is bij het oplossen van potentiële arbeidstekorten. Daarmee wordt bijgedragen aan de economische groei en werkgelegenheid. Om de juiste mensen aan te trekken is van belang te weten wat arbeidsmigranten beweegt en daar levert dit rapport een nuttige bijdrage aan. Daarom wil ik dit rapport graag onder uw aandacht brengen1.

In het kader van het Techniekpact werkt het kabinet samen met het bedrijfsleven en het onderwijs aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dankzij deze gezamenlijke inzet kiezen meer jongeren voor een technische opleiding. Om de tekorten verder te verminderen lijkt echter structureel meer inzet nodig. Het aantrekken van kennismigranten kan hieraan bijdragen.

Nederland doet het in vergelijking met andere landen vrij goed als het gaat om het aantrekken (nr. 13 in de Global Competitiveneness Index van WEF) en het binden (nr. 9) van kennis en talent. Nederland zet zich op meerdere manieren in om personen met een economische meerwaarde aan te trekken. Zo hebben we onder andere de kennismigrantenregeling, de startup-regeling en de 30%-regeling.

Daarnaast is in april 2016 de City Deal «Warm Welkom Talent» gesloten met als doel de aantrekkingskracht van Nederland te vergroten voor ambitieus ondernemend talent.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl