Kamerstukken in dossier 29861

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Notitie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29861, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie over toetsing van arbeidsmigratie van buiten de EU op nadelige effecten in land van herkomst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 29861, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie over onafhankelijke commissie die fundamentele en principiële vragen onderzoekt, zoals hoe internationaal en Europees recht doorwerkt in nationale rechtsorde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 29861, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie over afschaffing van tewerkstellingsplicht voor asielzoekers die in het kader van hun opleiding stage moeten lopen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 29861, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie over voorstellen m.b.t. betere benutting van onbenut potentieel onder asielzoekers die tijdens hun procedure hoger onderwijs volgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 29861, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Brief staatssecretaris over internationale verdragen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 29861, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Gewijzigde motie over onafhankelijke commissie die fundamentele en principiële vragen onderzoekt, zoals hoe internationaal en Europees recht doorwerkt in nationale rechtsorde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 29861, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Brief regering; Verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-05-2021 2020-2021 Kamerstuk 27859, nr. 153 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Brief staatssecretaris inzake uitvoering motie Koser Kaya over betere benutting potentieel van hoog opgeleide asielzoekers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-07-2007 2006-2007 Kamerstuk 29861, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-09-2007 2007-2008 Kamerstuk 29861, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal