Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200729861 nr. 12

29 861
Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

nr. 12
MOTIE VAN HET LID KOşER KAYA

Voorgesteld 26 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering heeft aangegeven de tewerkstellingsplicht af te gaan schaffen voor asielzoekers die in het kader van hun opleiding stage moeten lopen;

overwegende, dat op dit moment vele jongeren door deze administratieve eis belemmerd worden in hun opleiding;

verzoekt de regering vóór 1 januari 2007 de tewerkstellingsplicht af te schaffen of, indien 1 januari niet haalbaar is, dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 te doen;

verzoekt de regering tevens er zorg voor te dragen dat deze wijziging aan scholen, studenten en leerbedrijven gecommuniceerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya