Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200729861 nr. 10

29 861
Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

nr. 10
MOTIE VAN HET LID VERGEER C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de voornemens tot hervorming van de regels voor toelating van arbeidskrachten buiten de Europese Unie kunnen leiden tot een migratie van arbeidskrachten die in het land van herkomst harder nodig zijn dan in ons land;

van mening, dat arbeidsmigratie die ten nadele is van sectoren die van vitaal belang zijn in het land van herkomst, ongewenst is;

verzoekt de regering voorstellen te doen om arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie te kunnen toetsen op nadelige effecten in het land van herkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vergeer

Kant

Van Gent