Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529822 nr. 5

29 822
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg (herstel van enige onvolkomenheden)

nr. 51
VERSLAG

Vastgesteld 2 november 2004

De vaste commissie voor Justitie2 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen tijdig zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

I. Algemeen

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennisgenomen van het «herstelwetje» van de Wet op de jeugdzorg. Deze leden hebben begrepen dat het hier slechts om technische verbeteringen gaat. Deze leden is tevens gebleken dat de Stichting Nidos instemt met de technische wijzigingen zoals voorgesteld. Dit alles zo zijnde kunnen deze leden instemmen met de voorgestelde wijzigingen. Zij hebben enkele vragen bij onderdeel N van de artikelsgewijze toelichting.

De VVD-fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van voorliggend wetsvoorstel en spreekt de hoop uit dat de Wet op de jeugdzorg zo spoedig mogelijk in werking zal treden.

II. Artikelsgewijze toelichting

Onderdeel N

De leden van de PvdA-fractie vragen hoeveel kinderen jaarlijks onbegeleid op Schiphol aankomen en dan onder (voorlopige) voogdij worden gesteld. Wat is hier de kwantitatieve ontwikkeling geweest in de afgelopen jaren? Hoe lang staan deze kinderen meestal onder (voorlopige) voogdij en wat gebeurt er daarna met hen?

De voorzitter van de commissie,

De Pater-van der Meer

Adjunct-griffier van de commissie,

Van Bemmel


XNoot
1

Het eerder onder nr. 5 gepubliceerde kamerstuk komt hiermee te vervallen.

XNoot
2

Samenstelling:

Leden: Van de Camp (CDA), De Vries (PvdA), Van Heemst (PvdA), Vos (GL), Rouvoet (CU), Adelmund (PvdA), De Wit (SP), Albayrak (PvdA), Luchtenveld (VVD), Wilders (Groep Wilders), Weekers (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Voorzitter, Çörüz (CDA), Verbeet (PvdA), Ondervoorzitter, Wolfsen (PvdA), De Vries (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Eerdmans (LPF), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Van Fessem (CDA), Straub (PvdA), Griffith (VVD), Van der Laan (D66), Visser (VVD), Azough (GL), Vacature (algemeen) en Vacature (algemeen).

Plv. leden: Jonker (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Timmer (PvdA), Halsema (GL), Van der Staaij (SGP), Kalsbeek (PvdA), Van Velzen (SP), Tjon-A-Ten (PvdA), Van Baalen (VVD), Blok (VVD), Hirsi Ali (VVD), Aasted Madsen-van Stiphout (CDA), Jager (CDA), Van Heteren (PvdA), Arib (PvdA), Buijs (CDA), Sterk (CDA), Varela (LPF), Joldersma (CDA), Ormel (CDA), Van Dijken (PvdA), Örgü (VVD), Lambrechts (D66), Rijpstra (VVD), Karimi (GL), Hermans (LPF) en Vergeer (SP).