Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29818-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-04-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken medezeggenschap
Dossiernummer 29818
Dossiertitel Bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet medezeggenschap werknemers)
Identifier kst-29818-39
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 39
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet medezeggenschap werknemers); Brief regering; Stand van zaken medezeggenschap
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015