Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-09-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29817-133".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-09-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitvoering van de motie van de leden Heerma en Schouten over het participatiebudget
Dossiernummer 29817
Dossiertitel Sociale werkvoorziening
Identifier kst-29817-133
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 133
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-09-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Sociale werkvoorziening; Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Heerma en Schouten over het participatiebudget
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014