Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29800-B-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-01-13
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29800-B
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2005
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29800-B-13
Ondernummer 13
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST84508
Publicatiedatum 2005-03-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2005; Brief over specifieke uitkeringen
Vergaderjaar 2004-2005