Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529763 nr. 18

29 763
Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID HEEMSKERK

Ontvangen 29 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 113 wordt, onder plaatsing van de aanduiding «1.» voor de bestaande tekst, een lid toegevoegd:

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de samenstelling en werkwijze van de instantie, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

In het voorstel van wet wordt geen enkele voorwaarde gesteld aan de samenstelling en werkwijze van de geschillencommissie. Dit amendement maakt mogelijk dat hieraan wel voorwaarden worden gesteld, die bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden vastgesteld.

Heemskerk