Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529763 nr. 12

29 763
Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 29 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 17, tweede lid, wordt «niet van elkaar verschillen» vervangen door: niet van elkaar verschillen, en het is derhalve niet toegestaan voor varianten die wat dit betreft niet van elkaar verschillen, maar wel van elkaar verschillen wat betreft de snelheid waarmee de zorg geleverd zal worden, verschillende grondslagen van de premie vast te stellen.

Toelichting

Artikel 17 biedt zorgverzekeraars de mogelijkheid om verschillende varianten van zorgverzekeringen te bieden en daarmee te variëren met de nominale premie. Dit amendement beoogt wettelijk vast te leggen dat het niet toegestaan is om zorgverzekeringen aan te bieden krachtens welke, tegen een hogere (nominale) premie, extra snel zorg zal worden geleverd.

Kant