Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529758 nr. 10

29 758
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING C.S.

Ontvangen 8 november 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel IX, onderdeel D, vervalt.

II

Artikel IX, onderdeel E, vervalt.

III

Artikel IX, onderdeel F, vervalt.

IV

Artikel X, onderdeel A, vervalt.

V

Artikel X, onderdeel B, vervalt.

VI

Artikel X, onderdeel H, vervalt.

VII

Artikel XI vervalt.

VIII

Artikel XII vervalt.

IX

Artikel XIII vervalt.

X

Artikel XIV vervalt.

XI

Artikel XV, onderdeel B, vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de mogelijkheid voor de inspecteur en de ontvanger van de rijksbelastingdienst tot het opleggen van een last onder dwangsom uit het wetsvoorstel te halen.

Dezentjé Hamming

Van Vroonhoven-Kok

Bakker