Kamerstukken in dossier 29758

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005); Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-09-2004 2003-2004 Kamerstuk 29758, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005); Amendement over het verwijderen uit het wetsvoorstel van de mogelijkheid tot opleggen last onder dwangsom door inspecteur en ontvanger rijksbelastingdienst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29758, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005); Amendement over het verwijderen uit het wetsvoorstel van de mogelijkheid tot opleggen last onder dwangsom door inspecteur en ontvanger rijksbelastingdienst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29758, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005); Amendement dat ertoe strekt de mogelijkheid voor de inspecteur tot het opleggen van een last onder dwangsom te zake van de administratie- en bewaarplicht voor belastingplichtigen, uit het wetsvoorstel te halen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29758, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005); Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29758, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005); Amendement inzake onderbrengen arbeidsongeschiktheidsforfait, ouderdomsforfait en chronisch ziekenforfait van Wet inkomstenbelasting 2001 onder verhogingsfactor van artikel 6.24 van die wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29758, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005); Amendement inzake verruimen bevoegdheid regering om bij amvb bepaalde afvalstoffen buiten het afvalstoffenbegrip te plaatsen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29758, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005); Amendement betreft niet in aanmerking nemen in commercieel beheerr en tijd- en reischarter, voor onderdeel artikel 3.22

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29758, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005); Amendement betreft niet in aanmerking nemen schepen van buitenlandse dochtermaatschappijen, waarbij winst in buitenland aan hand tonnage wordt bepaald, voor onderdeel artikel 3.22

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29758, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005); Amendement over o.a. beperken van eisen bij het voeren van de vlag van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29758, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal