Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29754-164".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-07-09
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29754
Dossiertitel Terrorismebestrijding
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29754-164
Ondernummer 164
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST133525
Publicatiedatum 2009-07-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Terrorismebestrijding; Brief van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vergaderjaar 2008-2009