Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29697-127".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Economie | Ondernemen
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-10-26
Documenttitel Motie van de leden Graus en Wilders over inzetten van een ‘politiek onafhankelijk’ gezant om compensatievergoedingen voor mijnbouwschade en de overstromingsramp versneld te effectueren
Dossiernummer 29697
Dossiertitel Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29697-127
Indiener D.J.G. Graus
Indiener G. Wilders
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 127
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-10-27
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid; Motie; Motie van de leden Graus en Wilders over inzetten van een ‘politiek onafhankelijk’ gezant om compensatievergoedingen voor mijnbouwschade en de overstromingsramp versneld te effectueren
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024