29 689 Herziening Zorgstelsel

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 963 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2019

Ingevolge het verzoek van uw Kamer zend ik u bijgaand een afschrift van mijn reactie op het rapport «Borg de zorg» van de Nationale ombudsman1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven