Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829689 nr. 911

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 911 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2018

Op 24 mei 2018 heb ik u geïnformeerd over het onderhandelaarsakkoord tussen het Ministerie van VWS en partijen in de wijkverpleging voor de periode 2019–20221. In die brief heb ik aangegeven dat de betrokken partijen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies zouden voorleggen aan hun achterbannen en dat ik u zou informeren over de uitkomsten daarvan.

Tot mijn genoegen laat ik u hierbij weten dat de achterbannen van alle betrokken partijen hebben ingestemd met de gemaakte afspraken. Bijgaand treft u het door alle partijen ondertekende hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019–2022 aan2.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstuk 29 689, nr. 907

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl