Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829689 nr. 907

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 907 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 mei 2018

Hierbij stuur ik u het onderhandelaarsakkoord tussen het Ministerie van VWS en partijen in de wijkverpleging voor de jaren 2019–20221.

Partijen hebben de afgelopen periode constructief overleg gevoerd en afspraken gemaakt over de toekomst van de wijkverpleging. Partijen hebben de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek omarmd. Tevens zijn in dit akkoord concrete afspraken gemaakt over het verbeteren van het contracteerproces met als doel het verhogen van de contracteergraad. Verder zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk, waaronder het afschaffen van de 5 minutenregistratie en over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Tot slot investeer ik met dit akkoord stevig in onder andere het kwaliteitsbeleid (€ 20 miljoen) van de sector en komt er over een periode van 4 jaar € 435 miljoen extra beschikbaar in het kader wijkverpleging.

De afspraken zijn gemaakt tussen het Ministerie van VWS, brancheorganisaties Actiz en BTN, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor. Ik verwacht u voor het zomerreces te informeren over de definitieve uitkomst hiervan.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl