Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 704

29 689 Herziening Zorgstelsel

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 704 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2016

Op 15 april jl. heb ik uw Kamer de brief «Aandachtspunten toezicht» van de NZa gestuurd (bijlage bij Kamerstuk 29 689/31 765, nr. 699). De NZa heeft mij echter op 18 april jl. laten weten dat deze brief een fout bevat. Daarom bied ik u bijgaand de erratum brief van de NZa aan waarin deze fout wordt toegelicht en gecorrigeerd1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.