Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029689 nr. 1051

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 1051 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2020

Bijgaand stuur ik u, zoals toegezegd in de brief van 1 oktober 2019 (Kamerstuk 29 689, nr. 1026) de voortgangsbrief systeemadvies fysio- en oefentherapie toe1.

In de Pakketbrief 2021 die u in mei a.s. ontvangt, geef ik een beleidsreactie op deze voortgangsbrief.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.