Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129683 nr. 81

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN ARIB EN VAN GERVEN

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er volstrekte helderheid dient te komen over de banden die er zijn tussen artsen/onderzoekers en farmaceutische bedrijven en dat dit evenzeer geldt voor de diergeneeskunde;

overwegende, dat zo lang deze helderheid er niet is het vertrouwen in onafhankelijke advisering ten aanzien van belangrijke beslissingen inzake diergeneeskunde en volksgezondheid in het geding is;

overwegende, dat de Kamer zich reeds heeft uitgesproken (motie-Arib 22 894, nr. 243) voor een wettelijk register waarin de banden tussen farmaceutische bedrijven en artsen/onderzoekers worden vastgelegd;

verzoekt de regering dit register uit te breiden tot farmaceutische bedrijven in de diergeneeskunde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arib

Van Gerven