Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201022894 nr. 243

22 894
Preventiebeleid voor de volksgezondheid

nr. 243
MOTIE VAN HET LID ARIB C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er volstrekte helderheid dient te komen over de banden die er zijn tussen artsen/onderzoekers en farmaceutische bedrijven;

overwegende, dat zo lang deze helderheid er niet is het vertrouwen in onafhankelijke advisering ten aanzien van belangrijke beslissingen inzake volksgezondheid in het geding is;

verzoekt de regering via wetgeving te komen tot een register waarin de banden tussen farmaceutische bedrijven en artsen/onderzoekers worden vastgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arib

Zijlstra

Sap