Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529683 nr. 193

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 193 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2014

Vorige week heb ik u geïnformeerd over de zeehondensterfte (Kamerstuk 29 683, nr. 192). Met deze brief schets ik de situatie ten aanzien van het verloop van de sterfte over de afgelopen week.

In het Zweedse deel van het Kattegat was voor de zomer sprake van verhoogde sterfte. Daarna heeft de ziekte zich verspreid naar de Waddenzee. Op 21 november jl. heeft het Nationaal Park in Schleeswijk-Holstein een persbericht uitgegeven over het verloop van de zeehondensterfte vanaf medio oktober tot heden. In totaal zijn daar ruim 1.500 dode of ernstig zieke zeehonden aangetroffen. In het begin van deze periode werden er gemiddeld 60 dode dieren per dag gevonden. De laatste dagen zijn dat er tussen de 5 en 15 per dag. In het Hamburgse en Nedersaksische deel van de Waddenzee zijn in de afgelopen weken circa 100 dode zeehonden gevonden. In de Nederlandse Waddenzee zijn volgens de meest recente informatie inmiddels ruim 60 dode zeehonden aangetroffen.

In alle drie Waddenzee-landen is aangetoond dat het gaat om het griepvirus van het type H10N7. Dit type vogelgriepvirus dat bij de zeehonden is gevonden, is wel zeer besmettelijk voor zeehonden, maar volgens het RIVM is de kans van overdracht naar mensen zeer gering, maar niet uitgesloten. In lijn met de reguliere omgang met wilde dieren wordt het publiek daarom geadviseerd zieke gestrande zeehonden zoveel mogelijk met rust te laten. Het RIVM heeft richtlijnen uitgebracht inzake medewerkers die beroepsmatig in aanraking komen met de zieke en dode zeehonden.

Gezien het beeld in Duitsland en Denemarken geven wetenschappers en experts aan dat kan worden verwacht dat zo’n tien tot vijftien procent van de populatie gewone zeehonden wordt getroffen. De gehele populatie in de Waddenzee telt ongeveer 39.000 zeehonden. De populatie van de gewone zeehond in de Nederlandse Waddenzee wordt geschat op circa 10.000 exemplaren. Dit betekent dat de populatie niet in gevaar komt door deze zeehondensterfte.

Ik heb op 19 november jl. een brief gekregen van de Waddengemeenten waaruit blijkt dat de gemeenten nauwlettend en met grote betrokkenheid de ontwikkelingen rondom de zeehondensterfte volgen en hun bereidheid tot medewerking tonen. De goede communicatie naar het publiek is al voortvarend door hen opgepakt. Tevens hebben de gemeenten mij in deze brief een aantal vragen voorgelegd. In antwoord daarop heb ik de gemeenten als bevoegd gezag per brief geïnformeerd over de situatie en hoe hierin op te treden. Een afschrift van deze brief treft u hierbij aan1. Tevens is het draaiboek op de website «rijksoverheid.nl» geplaatst en aan de gemeenten en andere betrokken partijen verstuurd.

Ik zal uw Kamer over het verloop van de zeehondensterfte op de hoogte houden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl