Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529683 nr. 192

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2014

Hierbij wil ik u informeren over de stand van zaken over de zeehondensterfte in de Waddenzee.

De afgelopen maanden zijn in het Deense en Duitse deel van de Waddenzee honderden zeehonden doodgegaan. Dit wordt veroorzaakt door een vogelgriepvirus. Eind vorige week is in het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee een verhoogd aantal dode zeehonden aangetroffen. Het gaat om ongeveer 25 zeehonden.

Monsters zijn bij zieke dieren genomen. Gisteren is gebleken dat het bij de in Nederland aangetroffen zeehonden gaat om het griepvirus van het type H10N7. Dit is een ander type vogelgriep dan dat bij een pluimvee bedrijf in Hekendorp is gevonden. Op dat bedrijf ging het om het type H5N8. Het type vogelgriepvirus dat bij de zeehonden is gevonden is wel zeer besmettelijk voor zeehonden, maar volgens het RIVM is de kans van overdracht naar mensen zeer gering, maar niet uitgesloten. In lijn met de reguliere omgang met wilde dieren wordt het publiek geadviseerd zieke gestrande zeehonden zoveel mogelijk met rust te laten. Eind vorige week heb ik de kustgemeenten daarover geïnformeerd.

Gezien het beeld in Duitsland en Denemarken geven wetenschappers en experts aan dat kan worden verwacht dat zo’n tien tot vijftien procent van de gewone zeehondenpopulatie wordt getroffen. De populatie van de gewone zeehond in de Nederlandse Waddenzee wordt geschat op zo’n 10.000 exemplaren, dit betekent dat de populatie niet in gevaar komt door deze zeehondensterfte. Dit kan betekenen dat de komende periode meer dode en soms zieke zeehonden langs de kust zullen aanspoelen.

Het bevoegd gezag, in dit geval de gemeenten, is geïnformeerd over de omgang met de zeehonden. Gemeenten hebben een taak bij gevonden zieke of dode dieren. Zo nodig kan een dierenarts bepalen wat er met een ziek dier verder gebeurt.

Ik zal uw Kamer over het verloop op de hoogte houden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma