Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29683-109".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken ten aanzien van de maatregelen die zijn genomen inzake de import van stro uit Turkije
Dossiernummer 29683
Dossiertitel Dierziektebeleid
Identifier kst-29683-109
Indiener H. Bleker
Ondernummer 109
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Dierziektebeleid; Brief regering; Stand van zaken ten aanzien van de maatregelen die zijn genomen inzake de import van stro uit Turkije
Uitgiftedatum 2011-12-21
Vergaderjaar 2011-2012