Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29683-107".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-12-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Import van stro uit Turkije
Dossiernummer 29683
Dossiertitel Dierziektebeleid
Identifier kst-29683-107
Indiener H. Bleker
Ondernummer 107
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierziektebeleid; Brief regering; Import van stro uit Turkije
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012