Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29675-126".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-06-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Koppejan c.s. over bijvangsten
Dossiernummer 29675
Dossiertitel Zee- en kustvisserij
Identifier kst-29675-126
Indiener A.J. Koppejan
Indiener E. Dijkgraaf
Indiener A. Slob
Ondernummer 126
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-07-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Zee- en kustvisserij; Motie; Motie Koppejan c.s. over bijvangsten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011