Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29674-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-03-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29674;28870
Dossiertitel Evaluatie Wet Werk en Bijstand
Dossiertitel Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29674-12
Ondernummer 12
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype staten generaal
PS key KST96017
Publicatiedatum 2006-03-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet Werk en Bijstand; Verslag algemeen overleg op 16 februari 2006, over onder meer de verzamelbrief november 2005 aan gemeenten
Vergaderjaar 2005-2006