Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129668 nr. 33

29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing

Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2011

Op 13 januari 2011 informeerde ik u over de risico’s met betrekking tot de continuïteit van Amber Alert (kamerstuk 29 668, nr. 31). Ik zei toe u vóór juli 2011 nader te informeren over de wijze waarop in de continuïteit van AMBER Alert zou worden voorzien, gelet op de afloop van het contract tussen het KLPD en Netpresenter B.V. per 24 juli 2011. Met deze brief doe ik die toezegging gestand.

Ik ben verheugd u te melden dat inmiddels een overeenkomst tussen de VTS PN en Netpresenter B.V. is getekend voor een periode van twee jaar (met de mogelijkheid tot verlenging van één jaar) met betrekking tot de totstandkoming en publicatie van alerts en opsporingsberichtgeving van vermiste kinderen.

De functionaliteit van Amber Alert is hiermee gegarandeerd.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven