29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer

Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2010

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van uw Kamer heeft mij verzocht om geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van de uitvoering van de motie Snijder-Hazelhoff (Kamerstuk 29 659, nr. 55) vóór de procedurevergadering van de commissie op 28 september 2010.

In reactie op dit verzoek kan ik u melden dat Staatsbosbeheer en de Waddengemeenten momenteel in overleg zijn over de ontwikkelagenda, waarvan verkoop van gronden door Staatsbosbeheer onderdeel uitmaakt. Zodra Staatsbosbeheer en de Waddengemeenten tot overeenstemming zijn gekomen, zal ik uw Kamer hierover informeren.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven