Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29659-63".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-09-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 29659
Dossiertitel Evaluatie Staatsbosbeheer
Identifier kst-29659-63
Indiener G. Verburg
Ondernummer 63
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-09-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Staatsbosbeheer; Brief regering; Verkoop van gronden door Staatsbosbeheer
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010