Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329659 nr. 100

29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer

Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2013

In antwoord op het verzoek van uw vaste commissie voor Economische Zaken, kan ik u melden dat ik nog geen toestemming heb gegeven voor verkoop van gronden.

Wel is er een pilot in het gebied Daarle (in de gemeenten Hellendoorn en Wierden) gestart, waarvoor gronden door Staatsbosbeheer zijn aangewezen, die voor verkoop in aanmerking komen. Deze gebieden zijn ter invulling van de financiële taakstelling voor Staatsbosbeheer van € 100 mln. geselecteerd, omdat ze niet in de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen.

De feitelijke verkoop van deze tranche gronden staat gepland voor medio mei 2013. Voor verkoop zal ik toestemming moeten geven. Daarbij bezie ik ook of de verkoop past binnen het natuurbeleid van dit kabinet.

Verder verwijs ik u naar mijn brief van 20 maart 2013, Kamerstuk 29 659, nr. 99.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma