Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202129628 nr. 980

29 628 Politie

Nr. 980 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN VAN RAAK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de lopende politie-PTSS-restschadezaken nog zo'n 150 zorggesprekken dienen plaats te vinden en dat het hier gaat om (ex-)politiemedewerkers die zich al lange tijd in een uiterst kwetsbare positie bevinden;

verzoekt het kabinet, uiterlijk per 1 december deze zorggesprekken (allemaal) uit te voeren, en de Kamer hier voorafgaand aan het kerstreces over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Van Raak