Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 957

29 628 Politie

Nr. 957 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van de Adviescommissie Etnisch profileren Amsterdam onder andere blijkt dat:

  • slechts 28% van de politiefunctionarissen bekend is met het handelingskader proactief controleren;

  • 35% van de politiefunctionarissen van geen enkele bestaande maatregel om etnisch profileren tegen te gaan, kennis heeft;

  • 32% van de politiefunctionarissen aangeeft behoefte te hebben aan meer/beter opleiden om etnisch profileren tegen te gaan;

verzoekt de regering, om te monitoren hoeveel van de politiefunctionarissen bekend zijn met maatregelen en hulpmiddelen om etnisch profileren tegen te gaan en hoe dit zich in de tijd ontwikkelt, en hierover te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan