Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 954

29 628 Politie

Nr. 954 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politie stapsgewijs de omslag zal maken van werving en selectie van diversiteit naar werving en selectie van competenties;

constaterende dat de politie ernaar streeft dat op wat langere termijn geen kwantitatieve streefcijfers voor diversiteit meer nodig zijn;

spreekt uit dat een representatieve politieorganisatie, waarin iedereen ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid of huidskleur de samenleving dient, van groot belang is en blijft;

verzoekt de regering, onverkort als beleidsdoelstelling te blijven hanteren dat de politieorganisatie een afspiegeling van de samenleving is op het gebied van diversiteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan