Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 953

29 628 Politie

Nr. 953 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het zorgelijk is te constateren dat de webcrawler en lokprofielen nog altijd niet worden ingezet terwijl deze van groot belang zijn in de strijd tegen mensenhandel;

verzoekt de regering, met prioriteit deze innovatieve opsporingsinstrumenten in te zetten en tevens kwalitatieve doelstellingen op te stellen voor de komende jaren waarin de ambitie van de regering helder wordt geformuleerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Kuiken