Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 951

29 628 Politie

Nr. 951 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanwege de verwachte hoge uitstroom en instroom van politiepersoneel de beschikbaarheid van politiecapaciteit nog verder onder druk komt te staan;

verzoekt de regering, vanaf nu drie maal per jaar de Kamer te informeren over de ontwikkeling van de (operationele) sterkte van de politie, inclusief realisatiecijfers van de werving en de primaire opleiding, inclusief een prognose van de uitstroom en de instroom in het lopende jaar én de twee daaropvolgende kalenderjaren, uitgesplitst per politie-eenheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Kuiken