Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 950

29 628 Politie

Nr. 950 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN BUITENWEG

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ten aanzien van de ICT-ontwikkeling bij de politie, in het bijzonder het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) en het Operationeel Politie Platform (OPP), onduidelijk is met welk tijdpad en welke (tussentijdse) doelen gewerkt wordt;

verzoekt de regering om voor 1 oktober 2020 ten aanzien van PVR en OPP een tijdpad, inclusief te bereiken doelstellingen, aan de Kamer toe te zenden, inclusief zicht op beëindiging van de Basisvoorziening Handhaving (BVH),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Buitenweg