Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 949

29 628 Politie

Nr. 949 MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN AZARKAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van maatschappelijk belang is om transparant te zijn over hoeveel agenten zijn vervolgd wegens geweldsincidenten en hoeveel burgers jaarlijks overlijden onder verantwoordelijkheid van de politie;

verzoekt de regering beide gegevens jaarlijks in kaart te brengen en de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Azarkan