Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 933

29 628 Politie

Nr. 933 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2019

Zoals toegelicht in het halfjaarbericht politie van december 20191 heeft de korpschef besloten een ombudsfunctie in te richten. De korpschef heeft mij per brief geïnformeerd over de benoeming en opdracht van deze aan te stellen ombudsfunctionaris. Ter informatie deel ik hierbij de brief van de korpschef met uw Kamer2.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 29 628 nr. 919.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl