Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929628 nr. 902

29 628 Politie

Nr. 902 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 augustus 2019

In mijn brief van 15 november jl. heb ik uw Kamer laten weten dat er nog onderzoek werd gedaan naar de mogelijke gezondheidseffecten van het stroomstootwapen.1 De afgelopen maanden heeft het WODC een systematisch literatuuronderzoek laten uitvoeren naar wat wetenschappelijk bekend is over mogelijke gezondheidseffecten van het stroomstootwapen. Bijgaand treft u dit rapport aan2.

Zoals ik in mijn brief van 4 juli jl. meldde werk ik aan mijn voorgenomen standpunt over de invoering van het stroomstootwapen.3 In de tweede helft van dit jaar consulteer ik dit bij de politievakbonden en het gezag. Ik verwacht mijn beleidsreactie rond november aan uw Kamer te sturen.


X Noot
1

Kamerstuk 29 628, nr. 823.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Kamerstuk 29 628, nr. 897.