29 628 Politie

Nr. 890 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2019

Bij brief van 13 maart 2019 heeft u mij gevraagd om uw Kamer te informeren welke leverancier het tapsysteem aan de politie zal leveren. Hierbij kom ik aan dit verzoek tegemoet.

In de afgelopen jaren is de aanbesteding voor het nieuwe tapsysteem uitgevoerd. Die is nu afgerond. Na een zorgvuldig traject heeft de politie de opdracht gegund aan het bedrijf Cyber Intelligence Ltd, dochterbedrijf van Elbit Systems uit Israël.

Mijn ministerie is actief op de hoogte gehouden over de aanbesteding van het nieuwe tapsysteem door de politie en de politie heeft daarbij blijk gegeven van een zorgvuldige afweging in een gedegen proces. Het aanbestedingstraject is in lijn met de Europese aanbestedingsregels uitgevoerd.

Na de gunning is Elbit Systems, het moederbedrijf van de leverancier, vanwege de overname van de firma IMI (eind 2018) door PAX aangemerkt als clustermunitieproducent. Voor Cyber Intelligence Ltd zelf geldt dat niet. Op basis van AFM-regelgeving is het niet toegestaan te investeren in bedrijven die zijn aangemerkt als clustermunitieproducent. Deze opdracht valt niet onder die regelgeving. Overigens zou ook onder de AFM-regeling een investering in Cyber Intelligence Ltd toegestaan zijn.

Nu de aanbesteding is afgerond is de politie gestart met de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe tapsysteem. De implementatie, en vervolgens de uitrol, zal tijd kosten, omdat het complexe en gevoelige technologie betreft en de opsporing ondertussen door moet blijven gaan.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven