Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929628 nr. 882

29 628 Politie

Nr. 882 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN

Voorgesteld 13 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Amsterdam samen met Bureau Beke allerlei ideeën heeft ontwikkeld om etnisch profileren door de politie tegen te gaan;

verzoekt de regering, te bezien of de Amsterdamse aanpak van etnisch profileren breder uitrolbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Azarkan