Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929628 nr. 878

29 628 Politie

Nr. 878 MOTIE VAN DE LEDEN DEN BOER EN BUITENWEG

Voorgesteld 13 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat integriteit één van de belangrijkste kernwaarden moet zijn bij de politie;

overwegende dat in alle Europese lidstaten integriteit van de politie een aandachtspunt is;

van mening dat integer handelen door de politie van belang is, zodat alle Europese inwoners een gelijke mate van bescherming ontvangen, zowel binnen als buiten de regels van de (inter)nationale rechtsorde;

verzoekt de regering, zich in Europees verband actief in te zetten voor het opstellen van een bindende ethische code voor politiediensten, in lijn met de Code of Police Ethics van de Raad van Europa, de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer

Buitenweg