Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929628 nr. 848

29 628 Politie

Nr. 848 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 12 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat binnen de nationale politie de politie op lokaal niveau versterkt dient te worden;

verzoekt de regering, op zo kort mogelijke termijn concrete stappen te zetten die nodig zijn om te bereiken dat:

  • de voor iedere gemeente beschikbare wijkagenten ook daadwerkelijk hun werk kunnen doen ten behoeve van hun eigen wijk;

  • er binding en afstemming is tussen wijkagenten en de rest van de (lokale) organisatie, inclusief de beschikbare recherche;

  • lokale (wijk)agenten een duidelijk aanspreekpunt hebben voor de melding van (mogelijke) criminaliteit die zij tijdens hun werk tegenkomen en er ook daadwerkelijk ruimte is om, in afstemming met de recherche, deze problemen aan te pakken;

  • gemeentebesturen en gemeenteraden meer betrokken zijn geraakt bij de vaststelling van lokale prioriteiten die als basis dienen voor het landelijk veiligheidsbeleid;

  • de zeggenschap van de burgemeesters over de inzet van agenten in hun eigen gemeente is vergroot,

en de Kamer hierover voor de begroting voor 2020 te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop