Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829628 nr. 790

29 628 Politie

Nr. 790 MOTIE VAN DE LEDEN HELDER EN ARNO RUTTE

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat geweld tegen agenten en andere functionarissen met een publieke taak onacceptabel is;

constaterende dat het, ondanks artikel 22b Wetboek van Strafrecht, nog steeds mogelijk blijkt om bij een poging tot geweld of geweld tegen agenten slechts een taakstraf op te leggen;

overwegende dat dit geweld, ook als het gaat om een poging tot geweld, een halt moet worden toegeroepen;

overwegende dat alleen straffen die in verhouding staan tot de ernst van deze delicten dit geweld kunnen stopzetten;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat geweldplegers tegen agenten en andere functionarissen met een publieke taak niet wegkomen met een taakstraf of geldboete en derhalve de wet aan te passen zodat tenminste een gevangenisstraf opgelegd dient te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

Arno Rutte