Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529628 nr. 574

29 628 Politie

Nr. 574 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 10 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister de ambitie om meer politievrijwilligers te werven tot 2017 in de ijskast zet;

overwegende dat het van belang is dat politievrijwilligers een eigen plek krijgen in de nieuwe politieorganisatie;

verzoekt de regering de werving en selectie van politievrijwilligers op te pakken en de doelstelling voor 2016 te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Oskam

Van der Staaij